Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2012

tarat
19:15
tarat
19:13
<janosik402> Zwolennicy wolnego internetu muszą nosić na co dzień jakiś widoczny symbol
<k0rn1k> Możemy nosić logo Telekomunikacji Polskiej. To zawsze był symbol bardzo wolnego internetu.
bash.org.pl: najnowsze
Reposted frompsychob psychob viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
tarat
19:11
1948 f2fe
tarat
19:10
Galeria Krakowska. Centrum miasta. Chłopak na ławce podpiął desktopa i grał w Starcrafta. Miał nawet słuchawki. Trzy razy koło niego przechodziłem, bo uwierzyć nie mogłem. Mało tego, miał ze sobą ogromną torbę na ten komputer.
Reposted fromBundz Bundz viaDensanka Densanka
tarat
19:09

- Ładny stanik.

- Dzięki.

- Fajnie by wyglądał na podłodze.

- Spoko, jutro Ci go przyniosę, będziesz mógł go rzucać ile chcesz.

Reposted frommisspandora misspandora

February 09 2012

tarat
22:16
Reposted fromlucanus lucanus viamadinsane madinsane
tarat
19:57
5572 ba48
dziecko kurwa bęc
Reposted frombunieczka bunieczka viaoll oll
tarat
19:47

Stay in Bed

Reposted fromsawb sawb viaskully skully
tarat
08:36
Friends catchphrases
Reposted frompapaja papaja viaheroine88 heroine88
tarat
07:40
0702 7196 500

Kieślowski.
Reposted frompenispower penispower viaiamnotarobot iamnotarobot

February 08 2012

tarat
23:29
Reposted fromsobol sobol viaoll oll
tarat
23:29
Reposted fromfabz fabz viaradmen radmen
tarat
23:28
7053 6a97
Reposted fromnatex natex viaiamnotarobot iamnotarobot
tarat
23:28
Reposted fromevh evh viaiamnotarobot iamnotarobot
tarat
23:27
6796 2d38
Reposted fromohshit ohshit viapimpmyheart pimpmyheart
tarat
23:26
9295 cb42
Reposted fromompalompa ompalompa viapimpmyheart pimpmyheart
tarat
23:25
9729 749e
Jusqu'à toi
Reposted fromlugola lugola viaheroine88 heroine88
tarat
23:23
Reposted fromOoliv Ooliv viapimpmyheart pimpmyheart
23:23
2095 8ab2
tarat
23:22
2639 8c08
Mrrr.
Reposted fromRevv Revv viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl